Çalışan Adaylarımız İçin Aydınlatma Metni

Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş.

Çalışan Adaylarımız İçin Aydınlatma Metni

Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş.

Veri sorumlusu sıfatımızla Hascevher Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hascevher Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İSFA Metal Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketler grubu olarak siz çalışan adaylarımızın Kişisel Verilerinin Güvenliği meselesi bizim için çok önemli bir husustur. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Kişisel Verileriniz; şirketimiz ile aranızdaki çalışan adayı-işveren adayı ilişkisi çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“KVKK”) çizdiği sınırlar kapsamında Çalışan Adaylarının İş Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacı ile işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileri, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen “Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati” ve “Açık Rızanın Alınması” hukuki sebebine dayanarak, elektronik, sözlü veya yazılı toplama usulü ile gerektiğinde tamamen veya kısmen otomatik yolla gerektiğinde manuel olarak işlemekte olup, KVKK’nın 5’inci Maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi” hükmü gereği yargı organları ve kolluk kuvvetleri ile gerektiğinde paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin korunması konusunda kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.5. ve 6. Maddeleri kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız. İşçi-İşveren ilişkisinin kurulduğu durumlar hariç başvuru formlarınız başvurunuzun onaylanmamasından itibaren ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre

I-) kvkk@hascevher.com.tr / kvkktekstil@hascevher.com.tr/ kvkk@isfamarketing.com mail adreslerimizden,

II-) hascevhermetal@hs01.kep.tr / hascevhertekstil@hs01.kep.tr/ isfametal@hs01.kep.tr kep adreslerimizden

III-) Organize Sanayi Bölgesi 17.Cadde No:4 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yazılı olarak şirketimize yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvurularınıza KVKK’nın 13. Maddesi kapsamında cevap verilecektir.